DINH III BẢO ĐẠI Nơi đây từng được gọi là biệt điện Quốc trưởng (khoảng thời gian sau khi người Pháp đưa Bảo Đại trở lại nắm quyền từ 1948 và thành lập “Hoàng triều cương thổ” vào 1950), ngoài ra nó còn được gọi với một tên khác đầy kiêu sa và đẹp đẽ là