DINH VẠN THỦY TÚ – TÂM LINH NGƯ DÂN Nhắc đến Bình Thuận, chúng ta sẽ nhắc đến những kỷ lục độc đáo mà nơi đây có được. Một trong số những kỷ lục đó được cất giữ tại Dinh Vạn Thủy Tú, đó là Bộ cốt ông Nam Hải- bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam