Hồ Xuân Hương – Trái tim của Đà Lạt Vì sao người ta hay nói Hồ Xuân Hương – Trái tim của Đà Lạt?  Nếu Hà Nội được biết đến là một trong những nơi có nhiều hồ nước tự nhiên nhất thì Lâm Đồng sẽ là nơi được nhắc đến khi nói về địa danh