NƯỚC MẮM PHAN THIẾT Đất nước Việt Nam của chúng ta với đường bờ biển dài cùng với nền văn hóa gắn liền với nông nghiệp lúa nước và biển cả từ lâu đời, ông cha ta đã đúc kết và để lại cho đời sau những giá trị văn hóa đặc sặc với những phong tục tập