Biển Đảo là nguồn cảm hứng cho nhiều người, là môi trường tạo nên nhiều tác phẩm kinh điển về Cầm, Thi, Họa. Bình Ba không ngoại lệ với những gì gọi là đặc trưng của đảo, ngày nay Bình Ba được biết đến với những chuỗi hấp dẫn: Đảo tôm hùm, nơi có